Συχνές ερωτήσεις

Οι πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία μια ιστοσελίδα χρειάζεται το λιγότερο 35 ημέρες, με βάση τις διαδικασίες που απαιτούνται. Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή και την οργάνωση περιεχομένου, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας, καθώς και τη δημοσίευση της σελίδας με τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Φυσικά, η πολυπλοκότητα του project και η επικοινωνία με τον πελάτη ενδέχεται να επηρεάσουν τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της ιστοσελίδας.

Είναι ένα οικονομικό corporate πακέτο που προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις στις ανάγκες των πελατών μας. Έχει τη βασική μορφή μιας informative ιστοσελίδας (starting package) που σκοπό έχει να παρουσιάσει ένα brand ή μια υπηρεσία στον κόσμο του διαδικτύου.

Η αρχική και βασική τιμολόγηση του Webarts Website Reborn solution είναι 1500 ευρώ. Αυτό συμπεριλαμβάνει αποκλειστικό τμήμα υποστήριξης για άμεση εξυπηρέτηση, premium σχεδιασμό της σελίδας, Wordpress, CMS κ.ά. Οποιαδήποτε επιπρόσθετα εργαλεία και λειτουργίες, όπως Eshop, Real Estate Functionality και παρουσίαση, θα εκτιμώνται και θα κοστολογούνται ξεχωριστά.

Κατά τη διάρκεια του διαστήματος που απαιτείται για το στήσιμο της ιστοσελίδας και τη δημοσίευσή της, η ομάδα μας αναλαμβάνει και τις ανάλογες διαδικασίες για basic SEO. Αυτή η υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα πακέτα Web Design της Webarts.

Κατά την έναρξη της συνεργασίας μας, η ομάδα μας θα στείλει ένα προτεινόμενο roadmap με τον εκτιμώμενο χρόνο κάθε επιμέρους διαδικασίας. O Project Coordinator θα παραμείνει σε συνεχή επικοινωνία μαζί σας, ενημερώνοντάς σας για την πορεία του project.

Το τμήμα Web Support θα βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας και μετά τη δημοσίευση της ιστοσελίδας σας. Θα εκτιμά και θα εκτελεί αναλόγως αιτήματα για οποιεσδήποτε αλλαγές ίσως χρειαστείτε.